2012

Regionsmester Mellemdistance Åben 2012:

Arne Porsmose, 026 ”Fladstrand”

Mesterskabsplaceringer 2012.

 

Nr. 1   Regionsmesterskab Mellem DDB  – Region Nord.

Nr. 1   Mellemdistance Åben DDB sekt. 53.

Nr. 1   1-års Mesterskab DDB sekt. 53.

Nr. 1   Sektionsmesterskab Sport sekt. 53.

Nr. 2   Sektionsmesterskab Åben sekt. 53.

Nr. 3   Generalmesterskab Åben sekt. 53.

I alt 344 sektionsplaceringer – 41% af afsendte duer.

 

Af Michael Th. Larsen

Vi skal i gang med præsentationen af et allerede meget kendt ansigt i Brevduens spalter. Der har tidligere været skrevet mangt og meget om Arne og hans mange resultater med duerne gennem årene, men efter mit besøg – og i øvrigt mangeårige kendskab til Arne og hans måde at arbejde med duerne på – føler jeg alligevel, at denne artikel kommer til at omfatte nye og meget interessante temaer. Ganske enkelt fordi Arne er en dynamisk udøver af vores sport, der hele tiden udvikler nye idéer, metoder og ikke er bange for at eksperimentere inden for alle discipliner.

I hvert fald havde jeg en utrolig inspirerende og spændende dag, da jeg i december måned besøgte Arne. Der var meget at kigge på – gode duer en masse og en mand, der brænder for sporten og har meget spændende og inspirerende at fortælle.

Udover regionsmesterskabet på mellemdistancen vandt Arne selvsagt også samme mesterskab i regi af Sektion 53, hvor han ligeledes kan smykke sig med titlen som vinder af 1-års mesterskabet og sektionens sportsmesterskab på sektionsflyvningerne. Arne opnåede i sæsonen tre sektionsvindere, hvoraf de to var dobbelte, altså med slaget som både nr. 1 og 2 i resultatopgørelsen.

004[1]

 

Arne med barnebarnet Nicoline og schæferhunden Krumme foran flyveslaget.

017[1]

Flyveslaget hvor der er automatisk udmugning i rederne.

Flyveduerne

Der har i 2012 været kapfløjet efter næsten alle kendte systemer. Således bestod kapflyverholdet af 24 enkehunner, 32 enkehanner på det traditionelle enkemandssystem samt 16 par naturlige. For enkehannerne gjaldt det, at deres hunner ikke er kapfløjet, medens det for de 24 enkehunner forholdt sig sådan, at de primært var parret med 1-års hanner, hvis opgave var at ”passe dem op”. Disse hanner blev fra og med Skt. Hans opstartet på kapflyvningerne, og fra dette tidspunkt blev de 24 par kapfløjet efter det totale enkesystem. Til den kommende sæson er det planen, at der skal kapflyves med 56 par på det totale system, idet Arne finder dette system optimalt. De naturlige duer har ganske vidst leveret pæne resultater, men vurderes alligevel ikke at bidrage tilstrækkeligt.

Samtlige duer på slaget parres medio januar, og flyveduerne får én unge i reden. Dog skal de 32 enkehanner ikke have unger, men skilles når de ruger på ca. 14. dag, og æggene fra de bedste par bliver flyttet. Når ungerne er 14 dage gamle skilles parrene, og hannerne i parret opmader den ene unge i reden indtil fravænningen. Fra dette tidspunkt forbliver parrene adskilt med henblik på opstarten af enkesystemet.

Arne yder en betragtelig træningsindsats med sine duer, og opstarten af træningsprogrammet sker først i april. Der lægges vægt på, at vejret er højt og klart, men til gengæld skeles der ikke til temperaturen, som Arne mener, er irrelevant.

Træningen startes op med et par ture på 10 kilometer, som gradvis øges til 25, 35, 55, 100 og til sidst 120 kilometer. Der trænes 15-20 gange som forberedelse til den første kapflyvning, og dermed er duerne særdeles velforberedte til sæsonen.

Da Arne har en dårlig placering i sektionen – han bor 5-6 km. nordvest for Frederikshavn, skal hans duer i god tid ”gå fra” de andre, ellers kan han ikke vinde. Derfor retningstræner han duerne, idet den rigtige retning er 4-5 km. vest for kystlinien. Kommer de med Frederikshavnerduerne ind over byen, er han bagefter. Denne retnings-træning har stået på i nogle år, og resultaterne er blevet bedre og bedre. Arnes dårlige placering har han taget op som en udfordring, for det er dog sjovere at vinde med den hårde konkurrence, man er oppe imod.

Duerne på enkesystemet ser aldrig deres mage før afsendelse til hverken træning eller kapflyvning. På træningsturene slippes enkehanner og enkehunner samtidig. Hannerne på det traditionelle system trænes i opstarten uden at se deres hunner ved hjemkomsten, og først fra begyndelsen af maj sættes hunnerne ind i rederne for at modtage hannerne efter træning.

I flyvesæsonen består træningsprogrammet af en ugentlig tur på 120 kilometer hver tirsdag, der suppleres med korte ture på 30 kilometer torsdag og fredag. Træningerne gennemføres altid om morgenen.

Den daglige rytme på slaget er nøje planlagt, og dagen begynder kl. 6.30, hvor enkehunnerne lukkes ud til træning omkring slaget, hvor de med flag holdes i luften i en time. Arne benytter et rotationssystem, så imens hunnerne flyver lukkes hannerne ind i hunnernes afdeling, og hunnerne lukkes efter endt flyvning ind i redeafdelingen, hvorefter det er hannernes tur til at få morgenmotion omkring slaget. I øvrigt foregår enkehannernes motionering omkring slaget i fællesskab med duerne fra det naturlige slag. Arne fortæller, at dette system bidrager til duernes motivation og flyvelyst.

Efter flyveduernes hjemmetræning er det ungernes tur til at få udflyvning omkring slaget.

Duerne lukkes ikke ud om aftenen, idet Arne vurderer, at den megen kurvetræning overflødiggør yderligere behov for duerne for at flyve omkring slaget. Og med resultaterne in mente, må denne betragtning siges at være korrekt.

Duerne lukkes ud næsten hele året med undtagelse af perioden fra december og indtil lægningen af første kuld æg, og Arne ser helst, at de får cirka 15 minutter i luften hver dag. Dette er medvirkende til at opretholde basiskonditionen, som er væsentlig, når de første træninger starter. Arne praktiserede ikke dette system tidligere, hvor duerne var væsentlig mindre ude uden for sæsonen, og han døjede hvert år med vingeskader i forbindelse med de første træninger, hvor nogle duer returnerede med en hængende vinge. Disse duer havde ødelagt vingemuskulaturen ved overanstrengelse og kunne ikke senere præstere resultater på kapflyvning. Efter overgangen til det nuværende system med løbende træning omkring slaget uden for sæsonen, er dette problem ikke længere eksisterende, ganske enkelt fordi duernes basiskondition holdes intakt.

Fodring og pasning

Som på alle andre mesterslag har Arne stor fokus på at passe sine duer optimalt op til topresultater.

Der fodres med to forskellige basisblandinger, som er tilpasset efter, om duerne skal deltage på mellem- eller langdistance. Derudover bruges en supplerende ”dynamitblanding” bestående af 2/5 hamp og 3/5 solsikker. Denne blanding får duerne søndag, mandag, tirsdag og onsdag aften serveret i fodertruget ved 20-tiden, når den ordinære basisfodring er overstået.

Duerne får, hvad de kan æde, og der benyttes ikke renseblanding i løbet af ugen. Den eneste lette fodring består af Gerry Plus, som gives til indlandsduerne på afsendelsesdagen fredag. Duerne skal bestille noget, og de sendes så vidt muligt hver eneste uge med undtagelse af langdistanceduerne, som i reglen hviler en uge mellem flyvningerne. Af samme årsdag er det vigtigt, at duernes depoter fyldes maksimalt.

Arne er ikke tilhænger af medicin til duerne. I den forgangne sæson har duerne fået en fuld kur mod gul knop, medens de rugede på første kuld suppleret med en kur i flyvesæsonen. Derudover har duerne to gange i sæsonen fået et middel mod luftvejsinfektioner. Kuren mod gul knop i begyndelsen af sæsonen bliver droppet til den næste sæson og erstattet af et naturprodukt, som skulle være meget effektivt mod gul knop og andre snyltere. I sæsonen får duerne nævnte kure mod gul knop og luftvejsinfektion for at holde dem i god orden. Derudover gives ingen kure, idet Arne finder brugen af medicin forkert, ikke mindst i forhold til at skabe resistente bakterier, imod hvilke medicinen til sidst bliver uvirksom. Forebyggelse af sygdomme hos duerne skal derimod ske gennem den daglige pasning, og som Arne udtrykker det, begår mange i sporten den fejl, at ”de tror man kan se succes igennem medicinglasset”.

Et helt specielt element i duernes forplejning på Arnes slag er grøntsager. Arne fortæller:

”Fra cirka 1. september og til den første uge ind i december – når de er færdigfældede, giver jeg alle duer grøntsager i foderet på følgende måde.
Jeg har ca. 250 duer, og så kan man jo selv dele op alt efter hvor mange duer man har.
Jeg køber 3 store porrer, 1 kg. pastinakker eller persillerod, 1 selleri og 1 bladselleri.
Det hele bliver rengjort, skåret i stykker og delt op i 4 lige store portioner. 1 portion i hver pose. De 3 bliver frosset og den 4. bruger jeg. Jeg har en kraftig blender. Jeg kommer 15-20 ml. koldpresset rapsolie i og lidt vand. Deri grøntsagerne og det bliver blendet. Der skal være vand nok til at det kan blendes. Når det er blendet tager jeg det meste op. Derefter bruger jeg yderligere 4-5 pæne gulerødder, 1 helt hvidløg og 1 halvstor rødbede. Hvidløgene afskalles og det øvrige rengøres, skæres i stykker og blendes med yderligere vand. Derefter kommer jeg det oveni det andet og blander det hele sammen. Det skal være som en tynd grød. (Senere er grønkål godt at blande i).

Jeg blander det søndag morgen, og duerne får det søndag, mandag, tirsdag, onsdag og torsdag. Er der mere igen, blandet jeg det i fredag morgen.
Jeg bruger 1 plastikkøkkenske grøntsager til ca. 2 kg. foder, og det røres i foderet. Duerne får det hver dag både morgen og aften. Om morgenen (indtil jeg kun fodrer 1 gang om dagen) påføres hver dag Vispumin, og jeg skifter her dag med ølgær, vitamineral, babypulver NAN1, og ellers hvad jeg har af vitamin i pulverform. Jeg blander gerne 2-3 forskellige slags i. Når de har fået om morgenen tager jeg aftenrationen og iblander grøntsager igen, og jeg lader det stå og tørre ind. Her bliver der ikke blandet noget i.
Når jeg senere kun fodrer 1 gang om dagen, kommer jeg de forskellige ting på hele rationen.
Duerne er altid i en meget fin orden, og jeg tror på, at det kan opbygge immunforsvaret.
Der er noget arbejde med det, men det er bedre end at fylde dem med medicin og ødelægge immunforsvaret, for det taget lang tid for duerne at genopbygge det. Igennem grøntsagerne m.v. får duerne mange af de gode ting som de har brug for. – Medicin bruger man til syge duer”.

Slaget

Det er ikke nogen stor opdagelse, at gode resultater hænger sammen med et godt og sundt slagmiljø, og et sådant er der bestemt tilstede hos Arne. Interessant er det dog at kigge lidt på, hvad der gør forskellen på Arnes slag, hvor der igennem årene har været arbejdet ihærdigt på at opnå det optimale klima.

Langs hele slagets bagside er der anbragt et rør med en diameter på 35 cm, som er tilsluttet en udsugningsmotor. Denne motor har en kapacitet på 2000 m3/time ved fuld styrke. Røret er forsynet med 11 udsugningshuller, der er designet efter ægte ingeniørkunst. Systemet er forankret i Steven van Breemens teorier om ”Rumalderventilation”, der angiver nøje beregningsregler for dimensioneringen af anlægget. Således skal summen af arealerne af de 11 lufthuller langs røret svare til det samlede areal, som luftrørets tværsnit andrager. (Læs artiklen om Rumaldervantilation fra 1993).

Dimensioneringen og indretningen af denne udsugningsanordning er en ting. Noget andet er, hvordan og hvornår systemet skal anvendes. Arne har fundet frem til følgende som den optimale metode:

I tidsrummet fra 7-19 hver dag kører motoren med 75% effekt 15 minutter ad gangen med 30 minutters pause imellem. I tidsrummet 19-7 køres i alt 5-6 gange og med motoren nedsat til 50% kraft.

Luftindtaget til slaget sker igennem riste under vinduerne, der er lukket med windbreaker-net. Slaget er lukket ovenud.

Motoren benyttes fra 1. maj og til sidste flyvedag.

Jeg må tilstå, at dette system fascinerede mig, for jeg ved hvor meget Arne har forsøgt  at ændre slaget for at gøre det optimalt m.h.t. luften, og resultaterne har jo vist, at dette har været den rigtige model. Arne fortalte også, at uanset vejret om sommeren er der meget behageligt på slaget, og det har også betydning for duerne.

Ungerne – og nogle værdifulde tips vedrørende ungesyge.

Der tillægges årligt 125-150 unger.

Den første sortering foretages to dage før vaccinationen. På det tidspunkt har ungerne gået i ungeslaget i ca. 3 uger. Samtlige unger vurderes, og de, der ikke udviser karakter eller opfylder Arnes eksteriørmæssige krav, bliver konsekvent fjernet uden skelen til stamtavler. Dette kan andrage op til 25 unger, så der er tale om en benhård udvælgelse lige fra starten af ungernes opvækst. Ungerne lukkes ikke ud til friflyvning omkring slaget før efter vaccinationen, men holdes indtil dette tidspunkt indelukket, hvor de fra ungeslagets voliere kan orientere sig i forhold til omgivelserne.

Mange husker Arne som en af halvfemsernes store ”ungespecialister” med imponerende serier i toppen af sektionen på ungeflyvningerne. Engagementet på dette område er lagt på hylden, og i dag må ungerne nøjes med almindelig kurvetræning i fødselsåret. Træningen omfatter cirka 15 ture og afsluttes på 120 kilometer.

Fra første dag i ungeslaget får ungerne glæde af Arnes ”hemmelige våben”, der sikrer dem et stærkt immunforvar. Det gyldne trick består af eddike, endda ganske almindelig husholdningseddike. Drikkevandet tilsættes 13-14 ml. pr. liter, hvorved der opnås en surhedsgrad svarende til pH 4. Denne drik serveres til ungerne i perioden fra fravænningen og indtil 1. september, hvorefter doseringen sættes ned svarende til pH 5, der fås ved tilsætning af 5 ml. eddike pr. liter drikkevand. Samtlige duer får denne tilsætning i drikkevandet året rundt med undtagelse af perioden fra cirka 1. november og indtil parringen, ligesom flyveduerne i kapflyvningssæsonen er fritaget, da blandingen kan have en lille negativ virkning på formen. Duerne kan komme i underskud for B9 og B12 vitaminer. Det er ikke noget problem for ungerne, men det kan være det for de gamle duer, der skal på lange ture. Hvis flyveduerne får eddike i sæsonen er det i form af æbleeddike. Eddiken kan tilsættes sammen med alle vitaminer, da forsøg har vist, at der ikke foregår nogen ødelæggende kemiske reaktioner imellem eddiken og vitaminprodukterne. Er man i tvivl kan man give vitaminer i rent vand.

Og hvorfor så al den eddike? Jo, det er der såmænd ganske gode grunde til, og vel at mærke grunde, der er baseret på to års erfaring. Arne havde tidligere hvert eneste år store vanskeligheder med ungesygen, der inficerede ungerne med deraf følgende tab og store ødelæggende virkninger på hele ungeårgange. Et problem, som i stigende grad plager mange af os. Efter indførelsen af eddikekuren har slaget været fuldstændig forskånet for angreb, og teorien er, at eddiken er medvirkende til at desinficere drikkevandet, hvorved smittefaren dels mindskes, men at duernes immunforsvar generelt set styrkes. Det må i hvert fald konstateres, at systemet har virket med stor succes. Arnes teori er, at colibakterier som er medvirkende årsag til ungesygen, ikke kan trives i det sure vand, og sker der udbrud, er det i mild grad.

Arne har samtidig udviklet sin egen kur imod ungesygen, og opskriften lyder som følger: Ved konstatering tilsættes drikkevandet 13-14 ml. eddike pr. liter samt 1 kop A38. Hvis vejret er varmt, skal vandet/mælken udskiftes jævnligt. Bundfald af mælken er uden betydning. Denne blanding serveres i drikketruget, og ungerne fodres i 4-5 dage udelukkende med byg og med A38 i vandet. Derefter ophører det med A38. Fodringen er meget let og består af 5 gram pr. unge om morgenen og 10 gram ved aftenfodringen. De første 1-2 dage er ungerne ikke særlig sultne, men derefter vil de selvsagt føle en ekstrem sult, som man må ignorere, indtil man efter 4-5 dage begynder genopbygningen igen ved, at foderet består af 50% byg og 50% ungefoder, som gradvist ændres til 100% ungefoder og fuld ration ca. 10 dage efter udbruddet.

Denne byg-kur er medvirkende til at rense ungernes tarmsystem, og man vil opnå, at de kureres uden at deres immunforsvar lider skade, og i løbet af kort tid efter kuren, er ungerne som regel i orden igen. Problemet med medicin er, at dette svækker immunforsvaret og i mange tilfælde fremmer resistente bakterier. Ved Arnes model opnår man, at duernes immunforsvar forbliver intakt, og med tiden vil man opbygge et meget højt niveau for bestandens samlede immunforsvar.

Derfor: Ingen medicin mod ungesygen, for der er alligevel ikke noget medicin, der hjælper. I hele ungeåret får ungerne ikke nogen form for medicin hverken mod gul knop, coccidier, orm eller andet. Bruges der noget, er det kun naturprodukter.

Eddike har generelt den effekt, at den desinficerer drikkevandet, hvorved evt. sygdom har meget svært ved at brede sig gennem drikkevandet.

001[1]

Ungeslaget i højre side, og rum med 16 reder til venstre, og en mindre voliere til venstre for ungeslaget.

012[1]

 

013[1] “Lageret” set indefra. Til separerede avlsduer. Jeg kalder avlsduerne for en lukket besætning derhen, at de er blodprøveundersøgt for salmonella.

Duerne

Arne har et tæt og landskendt samarbejde omkring avlsarbejdet med John Engel, 070 ”Aabenraa”. Arne har i mange år været kendt for Steven van Breemen duerne, der stadig indgår som en integreret del af bestanden. Samarbejdet med John Engel er nok nærmest mest kendt for duerne af Koopman afstamning og navnlig den legendariske ”Bullet” linie. ”Bullet”, som i sin tid blev esduevinder for afdøde Finn Lindegaard, ved Million Dollar Race i Sydafrika i konkurrence mod cirka 5000 deltagere. 11 af 12 mesterskabsduer hos Arne er dette år rundet af denne linie.

Udover van Breemen og Koopman duerne huser slaget duer fra Flor Vervoort, Drapa, Chr. Mikkelsen og Jan Rønn.

Der arbejdes i stor udstrækning med krydsningsavl på de 25 avlspar for at opnå de virkelige ”kanoner”. Når disse krydsningsparringer har leveret deres første afkom foretages omparringer på avlsslaget, således parrene sammensættes i retning af linieavl. Dette gøres for fremadrettet at sikre blodlinierne i bestanden med henblik på videre muligheder for krydsningsavl. En klog og struktureret strategi, der på samme tid tilgodeser det evige behov for udvikling og eksperimentering, men samtidig ikke underminerer grundpillerne i bestanden.

Der er i artiklens billeder en udførlig beskrivelse af duerne, så det vil jeg udelade her, men blot konstatere, at der på slaget i Strandby går en imponerende samling duer, der ikke blot resultatmæssigt men også eksteriørmæssigt er helt i top.

Personligt har jeg det rigtig fint med, at Arne har bopæl i stort set den modsatte ende af Jylland end jeg kommer fra, for det bliver en sej kamp at konkurrere mod dette slag – også i den nye sæson.

 

Oversigt over mesterskabsduerne.

Ved mange af duerne optræder navnet ”Bullet”.  Den er af Koopman-afstamning, og den var bedste Es-due i Sydafrika i 2005. Den blev solgt til en meget høj pris til en belgier, men den blev siden stjålet. Vi har en lang række søskende på avlslaget, og der er faldet mange fremragende duer derefter. Andre slag har haft fremragende resultater ud af ”Bullet” familien, bl.a Henrik Meldgaard 070, Per Thomsen 0111, Søren & Michael 0227, Henning Jørgensen 0227, Tom Hansen 013, Johs. Marcussen 055 og naturligvis John Engel 070, som jeg har duerne sammen med. Han har en lang række sektionsvindere og topplaceringer med disse duer. Det var i øvrigt John der ”fandt” Bulletparret blandt de første Koopman duer der kom til Danmark på Auktion i Haderslev i 2003, og her købte han dem. Dette har været et af de meget sjældne par som man med rette kan kalde et avlspar.

026-09-207_A_001[1]

026-09-0207 blb. A. Fader er helbroder til den berømte ”360” hos Søren & Michael 0227. Moder er helsøster til ”Bullet”.  207 har 22 sektionsplaceringer på 3 år bl.a. nr. 3-5-14-20-23-26-27.

026-09-0273[1]

  026-09-0273 blt. U. Fader er fra Søren og Michael 0227, og moder er helsøster til ”Bullet”.  Hun har 16 sekt.placeringer på 3 år, bl.a nr. 2-9-14-15-24-25-26.

026-09-0284[1]

026-09-0284  blb. U. Faderen er avlet på en Sangers-due som er søn af Hayabusha King, og en søster til ”Bullet”. Moderen er avlet på en original Koopman og en due fra John Engels gamle familie. 284 har 23 sekt.placeringer på 3 år bl.a.  4-8-8-8-13-15-18-29. 2012 er hun nr. 5 i OL-klasse D.

026-09-0329[1]

026-09-0329. Faderen er Vervoort, og han er avlet på en helbroder til Fieneke 5000. Moderen er søster til ”Bullet”.  Han har bl.a. flg. Sekt.placeringer, 5-8-21. Hans redebroder 11-736 har flere fine placeringer. Se under 2013.

070-09-1925[1]

070-09-1925 lystv.hv.sl. A. Koopman. Faderen er original fra Koopman og moderen er helsøster til ”Bullet”. Denne sammenparring er fantastisk, og der er faldet mange fremragende kapflyvere og avlsduer herefter. Han er egentlig først startet op som 2-årig og han har bl.a flg. Sekt.placeringer, 5-18-28-30. Han er også en fin udstillingsdue. Han er nu overgået til avlen.

026-11-0615[1]

026-11-0615, rødtv. A. Faderen er avlet på den originale ”Bullet” hun, og en han hvis fader er helbroder til ”Kleine Dirk”. Moderen til 615 er en original Jos Joosen.  615 kom på en af de første sekt.flyvninger alvorligt til skade, idet brystet blev ødelagt og venstre lårben brækket 2 steder. Han kom over det, og i slutningen af sæsonen udviste han en fantastisk flyveglæde og vitalitet – selv om han haltede voldsomt, så jeg tog ham med på en kort træning, og derefter en 100 km. træning. Han deltog på den sidste sekt.flyvning hvor han blev nr. 72 i sekt. Ugen efter deltog han på den sidste DDB-flyvning fra Altona, og han landede sammen med 701, og de blev de hurtigste 2 duer i gruppe 5.  Somme tider kan det godt betale sig at lade en due få en chance, selv om den er alvorlig tilskadekommen.

026-11-0622[1]

026-11-0622 blt. U. Koopman. Faderen er avlet på 2 originale Koopman duer vi købte for 3 år siden. Moderen er søster til ”Bullet”. 622 har i år 10 sekt.placeringer bl.a. 10-22-23-26.

026-11-0688[1]

 

026-11-0688 blb. A. Faderen er avlet på et barnebarn af ”Kleine Dirk”, og en søster til ”Bullet”.  Moderen til 688 er efter samme han som er fader til 615, og en hun i tæt familie til Kr. Mikkelsens berømte 119. 688 har 7 sekt.placeringer bl.a. 4-10-15-20.

026-11-0698[1]

026-11-0698 blb. U. Faderen er helbroder til faderen til 615 (koopman), medens moderen er søster til berømte ”360” hos Søren & Michael i Kolding. 698 har 9 sekt.placeringer bl.a . 2-11-12-28-30.

026-11-0701[1]

026-11-0701 blt. A. En fantastisk due som gjorde forskellen.  Hans fader er helbroder til nævnte 070-09-1925, medens moderen er efter en hun fra Søren & Michael, Kolding,  samt en van Breemen hun. 701 startede jeg op den 23. juni. Han fløj 8 flyvninger og blev placeret i sektionen på de 6. Han var sektionsvinder på den meget hårde Soltauflyvning uge 30. 14 dage efter landede han sammen med 701 som de 2 hurtigste i gruppe 5 fra Altona.

026-11-0710[1]

 

026-11-710 blb. A. Hans farmoder er søster til ”Bullet” medens farfaderen er søn  af en broder til ”Kleine Dirk”. Moderen er avlet på en Koopman ud af en søster til ”Bullet” samt en Van Breemen hun. 710 blev startet op den 23. juni. Han deltog på 8 flyvninger og placeret i sektionen på de 7 bl.a. 4-6-17.

026-11-0722[1]

026-11-0722 blb. A. Faderen er Vervoort, og hans bedstefader er helbroder til Fieneke 5000. Moderen er en original Koopman. 722 var sektionsvinder fra Luneborg uge 26.