026 Fladstrand

Denne side er tilegnet 026 Fladstrand. 

Efter foreningens historie, vil der komme billeder og tekst ind fra forskellige lejligheder, såsom præmiefest, sommerfest m.v.

026 ”Fladstrand”, Frederikshavn, 

blev stiftet den 11. November 1919, og nærmer sig sin 90 års fødselsdag.

Der har været op og nedture for foreningen, og midt i trediverne var foreningen nærmest i opløsning med kun få medlemmer tilbage. Foreningen havde ikke noget egentlig klubhus, men stred sig igennem på bedste måde i kældre og lysthuse, eller hvad medlemmerne kunne stille til rådighed,  og det var jo ikke de bedste betingelser for en forening.

Det lykkedes dog at bevare foreningen. Efter krigen begyndte opturen, da foreningen fik egen grund og klubhus. 

I en del år førte foreningen en beskeden og tilbagetrukken tilværelse, men i tresserne blev der ført et stabilt foreningsarbejde, og medlemstallet steg til i nærheden af 40 medlemmer.

Foreningen opnåede også i denne periode mange fine resultater. 

Et af de medlemmer som virkelig betød noget for foreningen var minkavler Axel Jensen, der var med til at stifte foreningen, og han var i mange år primus motor til at holde sammen på foreningen.

Han modtog flere hædersbevisninger, og han deltog i flyvninger til han var over 100 år. 

Videre igennem halvfjerserne og firserne  var der mange medlemmer der opnåede fremragende resultater, bl.a Palle Sanderhof, Peter Pedersen, Knud Andersen, Bent Bøgh, Svend Olesen, Arne Hansen, Anker Jepsen m.m.fl., og som følge heraf, var der virkelig stor konkurrence i foreningen. 

I mange år havde foreningen klubhus på egen grund på Enighedsvej i Frederikshavn, men p.g.a. det store medlemstal, var pladsforholdene trange, hvorfor man måtte sig  om efter nye lokaler. 

Der blev indledt et samarbejde med logen Phortus i Frederikshavn, og sammen byggede man et stort hus, hvor formålet for begge foreninger kunne tilgodeses. Dette skete ca. 1980. 

Ca. 1990 skete der en opdeling af foreningen, og 086 Bangsbo blev oprettet. Der var dog stadig en del medlemmer tilbage i foreningen, men der skete desværre yderligere tilbagegang efter år 2000, hvor vi for et par år siden kun var 6 flyvende slag tilbage.

Heldigvis lykkedes det foreningen at få ikke mindre end 9 nye medlemmer på et år, heraf 5 nye slag, og til sæson 2007 er vi ialt 11 flyvende slag.

Vi ser frem til yderligere nye medlemmer i de næste år, for selvfølgelig skal vi fejre 100 års jubilæum. 

Resultatmæssigt har vi de senere år haft fremragende resultater, ikke mindst takket være Aage M. Jensen, der var sektionsmester DDB i 2005 og dobbelt DDB mester 2006, og han havde 8 sektionsvindere, og foreningen havde i alt i 2006 13 sektionsvindere.

Et andet slag der også fortjener at blive fremhævet er Kåre Christiansen, der havde sin første sæson i 2006 efter at han var flyttet hertil fra Bergen i Norge.

Han havde mange fremragende resultater, bl.a 2 sekt. Soltau, 1-2  sekt. Hannover, yderligere en sektionsvinder og nr. 4 til såvel åben som sport DDB. 

Med den interesse og entusiasme der er i foreningen, er der ingen tvivl om, at vi fremover vil få mange fremragende resultater til gavn og glæde for hele foreningen.

Ovennævnte blev skrevet i anledning af foreningens 90 års fødselsdag i 2009. 

Siden har nogle af medlemmerne forladt foreningen og andre er kommet til. Resultatmæssigt ligger foreningen stadig i top med flere Regionsmesterskaber, Sektionsmesterskaber, og i den forbindelse skal nævnes at Team Andersen har været begynder/juniormestre. Vi har haft mange sektionsvindere, Es-duer og et utal af topplaceringer. De fleste af medlemmerne har gjort sig gældende.

En af de ting foreningen skal roses af er, at der ikke eksisterer misundelse, og alle ønsker tillykke når der er et fint resultat. Vi har et meget fint kammeratskab, og til general-forsamlingerne, er der sjældent afstemning, for vi taler os til rette om det hele.

Da nogle flyver med mange duer og andre med et mindre antal, har vi i flere år haft indført, – til alles store tilfredshed, at ærespræmierne på flyvningerne kun kan vindes på afkrydset due. Hvert medlem må kun afkrydse 1 due. 

Vi er p.t. 6 flyvende slag. Vi vil gerne have et par slag mere, og vi gør hvad vi kan for at få et par mere ind i folden. 

Den 1. februar 2014 kunne Arne Hansen fejre 50 års jubilæum som medlem af 026 og DDB, og det blev behørigt fejret som nævnt nedenfor. Tillykke.

Bestyrelsen er nu: 

Formand:                          Finn P. Thomsen.

Kasserer:                           Arne Porsmose.

Næstformand:                 Arne Hansen. 

Strandby den 8. april 2015.

                                                                                       Arne Porsmose.

002          007

 

Arne Hansen og Arne Porsmose ved diplomoverrækkelsen. Til højre diplomet.

Arne Hansen 50 års jubilæum.

Arne Hansen, 026 Fladstrand har den 1. februar 2014 været medlem af 026 Fladstrand i 50 år. Arne er oprindelig fra Nibe. Efter at han havde været i København i nogle år for at gennemgå uddannelse til politiet, kom han til Frederikshavn politi, og han meldte sig ind i 026.

Arne har i de fleste år været medlem af foreningens bestyrelsen, heraf mange år som formand. Han var også i bestyrelsen for den tidligere sekt. 33 og nu 53, – i alt i 14 år.

For sit store arbejde modtog han DDB.s sølvnål i 1998.

På flyvningerne har Arne haft mange fine resultater med flere sektionsvindere. I 1991 vandt han Mellemdistance sport DDB sekt. 53, og igen i 1993 vandt han både åben og sport Mellemdistance DDB sekt. 53.

Så sent som sidste sæson var han tæt på at vinde et DDB-mesterskab, men desværre missede den sidste flyvning.

Arnes interesse for sporten er stadig lige stor hvilket er til stor gavn for foreningen.

Kære Arne. Fra foreningens medlemmer skal lyde en stor tak for din store indsats, og vi ønsker dig tillykke med jubilæet og god vind fremover.

                                                                                                             026 Fladstrand.

DSCN0706   DSCN0705

 

Søren, Yrsa, Arne, Michael og Mathias.         Patrick, Johnny, Finn og Bodil.

DSCN0704   DSCN0703

Michael, Mathias, Aase og Henrik.                Henrik, Susanne, Bent, Patrick, Johnny, Finn og Bodil. 

Billeder fra Arne Hansens jubilæum, der blev holdt i klubhuset.

 

Præmiefest i foreningen den 21. november 2014.

Præmiefesten blev holdt privat hos Aase og Arne Porsmose, og vi var ialt 14 tilstede. Vi fik Aases hjemmelavede rejesuppe, og Bodils jordbærtrifile som dessert. Det var en hyggelig aften.

DSCN0791     DSCN0793

Fra venstre Søren Nielsen, Arne Hansen, Finn Thomsen og Arne Porsmose. Næste billede er Søren og Mariannes datter  Alberte, som underholdt sig selv med farvelader.

Her er medaljerne uddelt.